Búsqueda avanzada
Buscar
 

Entra en BiblioEteca...

Disfruta de todo el potencial de biblioEteca entrando con tu usuario...

 

PROGRAMACIÓ LINEAL PER A L`ENGYNIERIA AGRARIA. CASOS PRÀCTICS - EBOOK


AUTOR: ; ND
 
 
 • Portada de PROGRAMACIÓ LINEAL PER A L`ENGYNIERIA AGRARIA. CASOS PRÀCTICS - EBOOK

  9788484091936

 
Compartir: Compartir con un amigo de biblioeteca Compartir por email Compartir en Facebook Compartir Twitter Compartir en Tuenti Capturar código QR Añadir RSS

Sinópsis del libro:

 • Disponible avance en PDF Fecha de publicación: 2003

  PERMISOS
  Impresión: No - Copia: No

  IDIOMA: CATALÁN

  Seguint una tècnica que considerem didàcticament útil, utilitzada per exemple en el text de Weston (1998), els diferents temes discutits en aquest treball s‘han nu­merat correlativament, de manera que els professors puguin remetre de forma di­recta els estudiants, per exemple, a l‘epígraf 12 del text, on es presenta el model de transport de Hitchcock, o bé a l‘epígraf 18, on s‘examinen els problemes de distri­bució comercial quan es consideren els costos de fabricació, o al 27, on es discu­teix el model bàsic d‘assignació, etc. Dins de cada capítol, per tant, s‘han identificat epígrafs, numerats de manera corre­lativa en el decurs de tot el text, sense que la numeració depengui del capítol al qual pertany l‘epígraf. Dins de cada epígraf s‘han numerat les equacions, figures, exercicis, etc. mitjançant un número correlatiu a continuació del número de l‘epígraf. Així, per exemple, la figura 12.1 es pot trobar a l‘epígraf 12 (és la prime­ra figura), l‘exemple 12.1 també es troba al mateix epígraf (és el primer exercici), etc. Això facilita la referència concreta que desitgi realitzar el professor. No obstant això, les equacions, taules, quadres, etc. utilitzats a l‘enunciat o a la resolució d‘un exercici han estat numerats correlativament per a cada exercici (per convenció s‘hi ha anteposat una E). Així, per exemple, la taula E8.2.1 és la prime­ra taula del segon exercici de l‘epígraf 8, o exercici 8.2. La segona taula que apa­reix en aquest exercici es numera com a E8.2.2, etc. S‘ha utilitzat normalment el símbol . per identificar el final del desenvolupament d‘un exercici o d‘una explicació. Tots els exercicis han estat adaptats per poder ser resolts utilitzant el programa Hyper LINDO -un programa molt estès a les universitats-, però són fàcilment adaptables a d‘altres programes. La informació sobre aquest programa es pot con­sultar a www.lindo.com. Confiem que aquest text pugui contribuir a millorar la docència de les assignatures d‘Organització d‘Empreses que utilitzen la programació lineal per a la resolució de problemes d‘interès econòmic.

  Prefaci
  Capítol 1. Fonaments
  1. Plantejament dels programes lineals d.optimització
  2. Resolució
  3. Avaluació de la solució
  Capítol 2. Planificació de la producció agrària
  4. Problemes de mescles
  5. Formulació d.una dieta ramadera
  6. Planificació de conreus
  7. Submatriu d.ocupació del sòl
  8. Submatriu de successió en conreus anuals
  9. Submatriu de successió en conreus plurianuals
  10. Enllaç de les submatrius agrícola i ramadera
  11. Planificació forestal
  Capítol 3. Transport i distribució comercial
  12. Model de transport de Hitchcock
  13. Desequilibris entre oferta i demanda
  14. Capacitat productiva
  15. Costos de fabricació
  16. Maximització de beneficis
  17. Distribució comercial
  18. Distribució comercial amb costos de fabricació
  19. Distribució comercial amb emmagatzematge
  Capítol 4. Localització i dimensió òptimes
  20. Models de transport i localització
  21. Costos de fabricació diferents
  22. Maximització de beneficis
  23. Models de distribució i localització
  24. Partició de l.espai
  25. Model de Balinski
  Capítol 5. Problemes d.assignació
  26. Problemes d'assignació
  27. El model bàsic d.assignació
  28. Selecció de recursos
  29. Divisibilitat de recursos
  30. Balanç de capacitat
  31. Problemes de torns
  Capítol 6. Programació multicriteri
  32. Programació multicriteri
  33. Programació multiobjectiu
  34. Programació per metes
  35. Programació per metes ponderades
  36. Programació per metes lexicogràfiques
  Capítol 7. Programació en condicions de risc
  37. Models de programació en condicions de risc
  38. Model de Markowitz (o model E-V)
  39. Model MOTAD (Minimization Of the Total Absolute Deviation)
  40. Model Target MOTAD
  41. Model Mitjana-DAP
  Referències Bibliogràfiques

  Información proporcionada por Librería Cyberdark

  Idioma: CASTELLANO

 
 

Clasificador

Según nuestros usuarios

RIGUROSO
Riguroso

Determina lo preciso o impreciso que es este libro con respecto a lo que se cuenta en el mismo. 0 significa que es completamente impreciso y 10 que cuenta es rigurosamente verídico

Más información
DIVERTIDO
Divertido

Determina lo divertido que te ha resultado el libro: 0-aburrido 10-muy divertido

Más información
COMPLEJO
Complejo

Determinamos lo complejo que nos ha resultado la lectura del libro. Desde el nivel más bajo, que indica que es un texto secillo de comprender hasta el valor máximo que indica que es complejo de comprender

Más información
SORPRENDE
Sorprende

Indica lo sorprendente que resulta el argumento del libro, desde 0: previsible hasta 10: totalmente desconcertante y sorprendente

Más información
 
 

Etiquetas de otros usuarios

Así han etiquetado este libro más usuarios

Así han etiquetado otros usuarios este libro. Si ves acertada su elección puedes añadir la etiqueta con un simple clic a tus etiquetas

 
Publicidad
 
 

Comentarios de los lectores

 
 
 

Yo Leo

Información para lectores

Anillo de blogs

¿Tienes un blog?

Paga si te gusta

La forma de pago del futuro...

BiblioEtecarios

Ayudanos con los libros

Yo Escribo

Si eres autor, descubre más...

Ayuda

Todo lo que puedes hacer en la web
C/ Almagro, 2, 3ºIzda.
28010 Madrid (Madrid)
Tel/Fax : 91 288 73 76
E-mail : info@biblioeteca.com

BiblioEteca en Google Plus BiblioEteca en Rss

 
Copyright © 2015 BiblioEteca Technologies SL - Todos los derechos reservados