Búsqueda avanzada
Buscar
 

Entra en BiblioEteca...

Disfruta de todo el potencial de biblioEteca entrando con tu usuario...

 

CORPORACIONS LOCALS DE CATALUNYA. TEMARI GENERAL. VOLUM II.(DRET ADMINISTRATIU) - EBOOK


AUTOR: ; ND
 
 
 • Portada de CORPORACIONS LOCALS DE CATALUNYA. TEMARI GENERAL. VOLUM II.(DRET ADMINISTRATIU) - EBOOK

  9788467650365

 
Compartir: Compartir con un amigo de biblioeteca Compartir por email Compartir en Facebook Compartir Twitter Compartir en Tuenti Capturar código QR Añadir RSS

Sinópsis del libro:

 • Disponible avance en PDF Fecha de publicación: 2010

  PERMISOS
  Impresión: Sí - Copia: No

  Segon volum de desenvolupament del Temari General per la preparació de les proves selectives per l`accés a places de les convocatòries dels Ajuntaments, Diputacions i la resta de Corporacions Locals de Catalunya. Aquest volum recull l'estudi del Dret Administratiu. El temari es completa en altres tres volums. Tots els temes estan tractats amb profunditat i rigor, i incorporen les últimes novetats legislatives per assegurar la seva actualització fins a la data d´edició.

  II. ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA. DRET ADMINISTRATIU Tema 7. L'administració Pública: concepte i principis. Les administracions públiques catalanes. La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions catalanes. El ciutadà com a titular de drets davant l'administració. Drets dels ciutadans i administració electrònica. Dret a l'obtenció de còpia segellada de documents. Dret a la no-presentació de documents. Dret a obtenir informació i orientació. Dret d'accés a arxius i registres. Els drets lingüístics dels ciutadans en les seves relacions amb les administracions públiques Tema 8. L'organització administrativa. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. La competència administrativa. La delegació. L'avocació. L'encàrrec de gestió. La delegació de signatura. La suplència. L'administració institucional o instrumental. Organismes autònoms i empreses públiques Tema 9. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu. La notificació de l'acte administratiu. Executivitat de l'acte administratiu. Invalidesa dels actes administratius. El silenci administratiu i els actes presumptes Tema 10. El procediment administratiu: concepte, fonament i principis informadors. Els interessats en el procediment administratiu. Els terminis en el procediment administratiu. Les fases del procediment administratiu. Els procediments administratius gestionats electrònicament. Col·laboració i compareixença dels ciutadans Tema 11. La revisió de la legalitat en via administrativa. La revisió d'ofici. Els recursos administratius. El recurs contenciós administratiu. Impugnació dels actes dels ens locals Tema 12. Formes de l'activitat de l'administració pública. Activitat de limitació o d'ordenació. Especial referència a les llicències o autoritzacions. La potestat d'inspecció i control de les administracions catalanes. La potestat sancionadora i el procediment sancionador. Especialitats del procediment sancionador dels ens locals Tema 13. L'activitat de foment. Les subvencions. L'expropiació forçosa: concepte, subjectes, procediment. Procediments especials d'expropiació forçosa. La reversió dels béns expropiats Tema 14. Els serveis públics locals. Formes de gestió. El patrimoni dels ens locals. Tràfic jurídic dels béns: adquisició, alienació i cessió de béns. La responsabilitat patrimonial de l'administració Tema 15. Els contractes del sector públic. La Llei de Contractes del Sector Públic. Objecte. Àmbit subjectiu i àmbit objectiu. Classes de contractes. Elements essencials dels contractes del sector públic. La durada dels contractes. La forma. Contingut: els plecs de clàusules. El preu i l'objecte del contracte. Les parts en el contracte. L'administració contractant. L'empresari. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic Tema 16. La preparació dels contractes. L'expedient de contractació. Contingut i classes. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. La contractació electrònica. Efectes, compliment i extinció dels contractes Tema 17. La invalidesa dels contractes. La revisió de decisions en matèria de contractació. Els contractes típics. Breu referència Tema 18. L'organització administrativa de l' urbanisme. Competència urbanística municipal. El planejament urbanístic. L'execució del planejament. Les parcel·lacions. Les reparcel·lacions. Règim urbanístic del sòl. Classificació del sòl. El mercat del sòl. El patrimoni municipal del sòl

  Información proporcionada por Librería Cyberdark

  Idioma: CASTELLANO

 
 

Clasificador

Según nuestros usuarios

RIGUROSO
Riguroso

Determina lo preciso o impreciso que es este libro con respecto a lo que se cuenta en el mismo. 0 significa que es completamente impreciso y 10 que cuenta es rigurosamente verídico

Más información
DIVERTIDO
Divertido

Determina lo divertido que te ha resultado el libro: 0-aburrido 10-muy divertido

Más información
COMPLEJO
Complejo

Determinamos lo complejo que nos ha resultado la lectura del libro. Desde el nivel más bajo, que indica que es un texto secillo de comprender hasta el valor máximo que indica que es complejo de comprender

Más información
SORPRENDE
Sorprende

Indica lo sorprendente que resulta el argumento del libro, desde 0: previsible hasta 10: totalmente desconcertante y sorprendente

Más información
 
 

Etiquetas de otros usuarios

Así han etiquetado este libro más usuarios

Así han etiquetado otros usuarios este libro. Si ves acertada su elección puedes añadir la etiqueta con un simple clic a tus etiquetas

 
Publicidad Booking.com
 
 

Comentarios de los lectores

 
 
 

Yo Leo

Información para lectores

Anillo de blogs

¿Tienes un blog?

Paga si te gusta

La forma de pago del futuro...

BiblioEtecarios

Ayudanos con los libros

Yo Escribo

Si eres autor, descubre más...

Ayuda

Todo lo que puedes hacer en la web
C/ Almagro, 2, 3ºIzda.
28010 Madrid (Madrid)
Tel/Fax : 91 288 73 76
E-mail : info@biblioeteca.com

BiblioEteca en Google Plus BiblioEteca en Rss

 
Copyright © 2015 BiblioEteca Technologies SL - Todos los derechos reservados