Búsqueda avanzada
Buscar
 

Entra en BiblioEteca...

Disfruta de todo el potencial de biblioEteca entrando con tu usuario...

 

AUXILIARS ADMINISTRATIUS DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA. TEMARI - EBOOK


AUTOR: ; ND
 
 
 • Portada de AUXILIARS ADMINISTRATIUS DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA. TEMARI - EBOOK

  9788467645019

 
Compartir: Compartir con un amigo de biblioeteca Compartir por email Compartir en Facebook Compartir Twitter Compartir en Tuenti Capturar código QR Añadir RSS

Sinópsis del libro:

 • Disponible avance en PDF Fecha de publicación: 2010

  PERMISOS
  Impresión: Sí - Copia: No

  Temari de desenvolupament del Programa Oficial establert per a l'ingrés a l'escala auxiliar administrativa, Auxiliars Administratius, de la Universitat de Lleida, pel sistema de concurs oposició, segon la convocatòria promulgat per Resolució de 10 de juny de 2010 (DOGC Núm. 5657, de 25.6.2010). Conté els 17 temes continguts al Programa Oficial d'aquestes proves, desenvolupats amb rigor i profunditat i totalment actualitzats segon les novetats legislatives que les afecten fins a la data d'edició. Per a un estudi complet i competitiu de cara a les proves selectives, vam recomanar el nostre Llibre de Test per a aquesta convocatòria, amb qüestionaris de preguntes tipus test per a cada tema del Programa, redactat amb sentit pràctic i realista per a completar l'estudi teòric de les matèries exigides.

  Tema 1. La Llei Orgànica d'Universitats Tema 2. La Llei d'Universitats de Catalunya Tema 3. Els Estatuts de la Universitat de Lleida. (I) Estructura, organització i òrgans de Govern Tema 4. Els Estatuts de la Universitat de Lleida. (II) L'organització dels ensenyaments i la gestió acadèmica. L'activitat de recerca. Els estudiants Tema 5. La Universitat de Lleida. El règim econòmic i financer. El patrimoni. Els recursos financers. El pressupost i la gestió pressupostària. El control intern Tema 6. Classes i règim jurídic del professorat universitari. Selecció i contractació Tema 7. El PAS de les universitats públiques catalanes. Règim jurídic Tema 8. L'Estatut bàsic de l'empleat públic Tema 9. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i contingut. Drets i deures fonamentals. Govern i Administració de l'Estat. La Corona. Les Corts generals, el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional, el Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes Tema 10. L'Estatut d'autonomia de Catalunya. Estructura i contingut. La Generalitat de Catalunya. El Parlament, el president i el Consell Executiu. El Consell de garanties estatutàries, el Síndic de Greuges i la Sindicatura de Comptes Tema 11. La perspectiva de gènere i la seva aplicació a la universitat Tema 12. L'acte administratiu: concepte, elements i classes. Motivació i comunicación de l'acte administratiu. Eficàcia i validesa de l'acte administratiu. La invalidesa de l'acte administratiu. Nul•litat i anul•labilitat Tema 13. El procediment administratiu (I). Concepte, significació i principis generals. Els òrgans administratius. Els òrgans col•legiats. Abstenció i recusació. Els interessats en el procediment. Drets dels ciutadans Tema 14. El procediment administratiu (II). Llengua del procediment. Dret d'accés a arxius i registres. Dimensió temporal del procediment. Còmput de terminis. Recepció i registre de documents Tema 15. El procediment administratiu (III). Iniciació, ordenació i instrucció. Participació dels interessats i informació pública. Finalització del procediment administratiu. Obligació de resoldre, acabament presumpte i doctrina del silenci administratiu Tema 16. L'anul•lació dels actes administratius. Revisió i revocació. Els recursos administratius: Principis generals i classes Tema 17. Els documents administratius: Sol•licituds, certificats, convocatòries, actes, oficis, anuncis, informes, resolucions i notificacions Annex

  Información proporcionada por Librería Cyberdark

  Idioma: CASTELLANO

 
 

Clasificador

Según nuestros usuarios

RIGUROSO
Riguroso

Determina lo preciso o impreciso que es este libro con respecto a lo que se cuenta en el mismo. 0 significa que es completamente impreciso y 10 que cuenta es rigurosamente verídico

Más información
DIVERTIDO
Divertido

Determina lo divertido que te ha resultado el libro: 0-aburrido 10-muy divertido

Más información
COMPLEJO
Complejo

Determinamos lo complejo que nos ha resultado la lectura del libro. Desde el nivel más bajo, que indica que es un texto secillo de comprender hasta el valor máximo que indica que es complejo de comprender

Más información
SORPRENDE
Sorprende

Indica lo sorprendente que resulta el argumento del libro, desde 0: previsible hasta 10: totalmente desconcertante y sorprendente

Más información
 
 

Etiquetas de otros usuarios

Así han etiquetado este libro más usuarios

Así han etiquetado otros usuarios este libro. Si ves acertada su elección puedes añadir la etiqueta con un simple clic a tus etiquetas

 
Publicidad
 
 

Comentarios de los lectores

 
 
 

Yo Leo

Información para lectores

Anillo de blogs

¿Tienes un blog?

Paga si te gusta

La forma de pago del futuro...

BiblioEtecarios

Ayudanos con los libros

Yo Escribo

Si eres autor, descubre más...

Ayuda

Todo lo que puedes hacer en la web
C/ Almagro, 2, 3ºIzda.
28010 Madrid (Madrid)
Tel/Fax : 91 288 73 76
E-mail : info@biblioeteca.com

BiblioEteca en Google Plus BiblioEteca en Rss

 
Copyright © 2015 BiblioEteca Technologies SL - Todos los derechos reservados