Búsqueda avanzada
Buscar
 

Entra en BiblioEteca...

Disfruta de todo el potencial de biblioEteca entrando con tu usuario...

 

AUXILIAR TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE L' AJUNTAMENT DE TERRASSA. VOLUMEN II: ADMINISTRACIÓ LOCAL. TEMARI Y TEST - EBOOK


AUTOR: ; ND
 
 
 • Portada de AUXILIAR TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE L' AJUNTAMENT DE TERRASSA. VOLUMEN II: ADMINISTRACIÓ LOCAL. TEMARI Y TEST - EBOOK

  9788467652420

 
Compartir: Compartir con un amigo de biblioeteca Compartir por email Compartir en Facebook Compartir Twitter Compartir en Tuenti Capturar código QR Añadir RSS

Sinópsis del libro:

 • Disponible avance en PDF Fecha de publicación: 2010

  PERMISOS
  Impresión: Sí - Copia: No

  Desenvolupament dels temes de la Part II. Administració Local del programa establert per a la preparació de les proves d'accés en l'escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, categoria Auxiliar Tècnic/a de Gestió, Subgrup C2 (anterior grup D) de l'Ajuntament de Terrassa, segons les bases publicades en el Butlletí de la Província de Barcelona de 4 de novembre de 2010 (DOGC n.º 5755, de 15/11/2010). Tots els temes estan tractats amb profunditat i rigor, i incorporen les últimes novetats legislatives per assegurar la seva actualització fins a la data d´edició. A més s'inclouen qüestionaris de preguntes tipus test referits als mateixos temes, que li seran d'utilitat per a l´autoavaluació, el control de l´aprenentatge dels conceptes que són objecte d´examen i per acostumar-se a la dinàmica habitual en aquesta classe de processos selectius.

  II. ADMINISTRACIÓ LOCAL TEMARI Tema 12. El règim local espanyol: principis constitucionals i regulació actual. L'autonomia local Tema 13. La província i el municipi en el règim local espanyol. Regulació constitucional i ordinària. El terme municipal. La població municipal. L'empadronament municipal. El registre de documents Tema 14. L'organització municipal. L'Ajuntament: l'Alcalde, el Ple i la Junta de Govern Local. Òrgans complementaris. Competències dels Ajuntaments. Obligacions mínimes. Reglament Orgànic de l'Ajuntament de Terrassa Tema 15. La Funció Pública local: ingrés en la funció pública, selecció i adquisició de la condició de funcionari. Personal al servei de les Administracions Locals. L'oferta d'ocupació pública. Drets i deures dels funcionaris locals. Situacions administratives. Règim disciplinari Tema 16. Els béns de les Entitats Locals Tema 17. Els contractes administratius en l'esfera local. Concepte i classes. Formes d'adjudicació. Lliure concurrència. Elements del contracte administratiu Tema 18. Les Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els pressupostos locals. Ordenances fiscals. Els tributs: concepte, naturalesa. Impostos, taxes, contribucions especials i preus públics Tema 19. Les Ordenances Municipals Tema 20. Mecanismes de participació ciutadana: El Reglament de Participació Ciutadana, els consells de districte sectorials, la veu al Ple, processos de participació Tema 21. L'administració electrònica Tema 22. Associacions sense ànim de lucre a la ciutat: El registre d'entitats i associacions, les entitats veïnals, utilització de les tecnologies de la informació, organitzacions de segon nivell Tema 23. Distribució territorial de la ciutat: districtes i barris TEST Test n.º 12. Test n.º 13. Test n.º 14. Test n.º 15. Test n.º 16. Test n.º 17. Test n.º 18. Test n.º 19. Test n.º 20. Test n.º 21. Test n.º 22. Test n.º 23.

  Información proporcionada por Librería Cyberdark

  Idioma: CASTELLANO

 
 

Clasificador

Según nuestros usuarios

RIGUROSO
Riguroso

Determina lo preciso o impreciso que es este libro con respecto a lo que se cuenta en el mismo. 0 significa que es completamente impreciso y 10 que cuenta es rigurosamente verídico

Más información
DIVERTIDO
Divertido

Determina lo divertido que te ha resultado el libro: 0-aburrido 10-muy divertido

Más información
COMPLEJO
Complejo

Determinamos lo complejo que nos ha resultado la lectura del libro. Desde el nivel más bajo, que indica que es un texto secillo de comprender hasta el valor máximo que indica que es complejo de comprender

Más información
SORPRENDE
Sorprende

Indica lo sorprendente que resulta el argumento del libro, desde 0: previsible hasta 10: totalmente desconcertante y sorprendente

Más información
 
 

Etiquetas de otros usuarios

Así han etiquetado este libro más usuarios

Así han etiquetado otros usuarios este libro. Si ves acertada su elección puedes añadir la etiqueta con un simple clic a tus etiquetas

 
Publicidad Booking.com
 
 

Comentarios de los lectores

 
 
 

Yo Leo

Información para lectores

Anillo de blogs

¿Tienes un blog?

Paga si te gusta

La forma de pago del futuro...

BiblioEtecarios

Ayudanos con los libros

Yo Escribo

Si eres autor, descubre más...

Ayuda

Todo lo que puedes hacer en la web
C/ Almagro, 2, 3ºIzda.
28010 Madrid (Madrid)
Tel/Fax : 91 288 73 76
E-mail : info@biblioeteca.com

BiblioEteca en Google Plus BiblioEteca en Rss

 
Copyright © 2015 BiblioEteca Technologies SL - Todos los derechos reservados