Búsqueda avanzada
Buscar
 

Entra en BiblioEteca...

Disfruta de todo el potencial de biblioEteca entrando con tu usuario...

 

ADMINISTRATIU/VA (SUBGRUP C1) DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. TEMES GENERALS - EBOOK


AUTOR: ; ND
 
 
 • Portada de ADMINISTRATIU/VA (SUBGRUP C1) DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. TEMES GENERALS - EBOOK

  9788467642452

 
Compartir: Compartir con un amigo de biblioeteca Compartir por email Compartir en Facebook Compartir Twitter Compartir en Tuenti Capturar código QR Añadir RSS

Sinópsis del libro:

 • Disponible avance en PDF Fecha de publicación: 2010

  PERMISOS
  Impresión: Sí - Copia: No

  • Desenvolupament dels Temes Generals del Temari per a l'òptima preparació de les proves d'accés a l´Escala Administratiu/va (Subgrup C1), de la Universitat Rovira i Virgili, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n.º 5631, de 18/05/2010. • Tots els temes estan tractats amb profunditat i rigor, i incorporen les últimes novetats legislatives per assegurar la seva actualització fins a la data d´edició.

  Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978: estructura i contingut. Drets i deures fonamentals Tema 2. Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació. Fonts del dret comunitari: els tractats, els reglaments, les directives. Les llibertats bàsiques comunitàries. Les institucions comunitàries Tema 3. Concepte d'Administració pública. Tipus d'Administracions públiques i àmbits competencials Tema 4. L'Estatut d'autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya. El President de la Generalitat. El Govern. El Parlament de Catalunya. Règim jurídic, funcionament i atribucions. El Consell Consultiu. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Tema 5. L'autonomia universitària a la Constitució espanyola. La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica l'anterior. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya Tema 6. La Llei 36/1991, de 30 de desembre, de creació de la Universitat Rovira i Virgili. Decret 202/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. Estructura i contingut general Tema 7. El personal funcionari al servei de les Administracions públiques. La normativa estatal bàsica recollida a la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, en els articles que siguin vigents. El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública Tema 8. El Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció del personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. El Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris Tema 9. Drets i deures dels funcionaris. Règim disciplinari

  Información proporcionada por Librería Cyberdark

  Idioma: CASTELLANO

 
 

Clasificador

Según nuestros usuarios

RIGUROSO
Riguroso

Determina lo preciso o impreciso que es este libro con respecto a lo que se cuenta en el mismo. 0 significa que es completamente impreciso y 10 que cuenta es rigurosamente verídico

Más información
DIVERTIDO
Divertido

Determina lo divertido que te ha resultado el libro: 0-aburrido 10-muy divertido

Más información
COMPLEJO
Complejo

Determinamos lo complejo que nos ha resultado la lectura del libro. Desde el nivel más bajo, que indica que es un texto secillo de comprender hasta el valor máximo que indica que es complejo de comprender

Más información
SORPRENDE
Sorprende

Indica lo sorprendente que resulta el argumento del libro, desde 0: previsible hasta 10: totalmente desconcertante y sorprendente

Más información
 
 

Etiquetas de otros usuarios

Así han etiquetado este libro más usuarios

Así han etiquetado otros usuarios este libro. Si ves acertada su elección puedes añadir la etiqueta con un simple clic a tus etiquetas

 
Publicidad
 
 

Comentarios de los lectores

 
 
 

Yo Leo

Información para lectores

Anillo de blogs

¿Tienes un blog?

Paga si te gusta

La forma de pago del futuro...

BiblioEtecarios

Ayudanos con los libros

Yo Escribo

Si eres autor, descubre más...

Ayuda

Todo lo que puedes hacer en la web
C/ Almagro, 2, 3ºIzda.
28010 Madrid (Madrid)
Tel/Fax : 91 288 73 76
E-mail : info@biblioeteca.com

BiblioEteca en Google Plus BiblioEteca en Rss

 
Copyright © 2015 BiblioEteca Technologies SL - Todos los derechos reservados