Búsqueda avanzada
Buscar
 

Entra en BiblioEteca...

Disfruta de todo el potencial de biblioEteca entrando con tu usuario...

 

ADMINISTRATIU/VA (SUBGRUP C1) DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. TEMES ESPECIFICS - EBOOK


AUTOR: ; ND
 
 
 • Portada de ADMINISTRATIU/VA (SUBGRUP C1) DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. TEMES ESPECIFICS - EBOOK

  9788467643831

 
Compartir: Compartir con un amigo de biblioeteca Compartir por email Compartir en Facebook Compartir Twitter Compartir en Tuenti Capturar código QR Añadir RSS

Sinópsis del libro:

 • Disponible avance en PDF Fecha de publicación: 2010

  PERMISOS
  Impresión: Sí - Copia: No

  • Desenvolupament els Temes Específics del Temari per a l'òptima preparació de les proves d'accés a l´Escala Administratiu/va (Subgrupo C1), de la Universitat Rovira i Virgili, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n.º 5631, de 18/05/2010 (BOE n. º 131 de 1/06/2010). • Tots els temes estan tractats amb profunditat i rigor, i incorporen les últimes novetats legislatives per assegurar la seva actualització fins a la data d´edició.

  TEMES ESPECÍFICS Tema 10. Decret 202/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. La Universitat Rovira i Virgili: la seva organització. Els departaments. Les facultats i escoles. Els instituts universitaris d'investigació. Els campus de la URV. Els centres adscrits. Les fundacions universitàries Tema 11. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i la Llei 4/1999, que modifica l'anterior Tema 12. L'acte administratiu: concepte i classes. Executivitat i suspensió. La seva execució. La seva motivació i notificació. Actes nuls i anul•lables. Fases del procediment administratiu. El silenci administratiu Tema 13. Principis generals del procediment administratiu. Normes reguladores. Dimensió temporal del procediment administratiu: dies i hores hàbils, còmput de terminis. Recepció i registre de documents Tema 14. La Universitat Rovira i Virgili: personal docent i investigador. Règim jurídic i tipologia. Normativa interna de la Universitat Rovira i Virgili Tema 15. La Universitat Rovira i Virgili: el personal d'administració i serveis. Règim jurídic i tipologia. Normativa interna de la Universitat Rovira i Virgili Tema 16. L'espai europeu d'educació superior Tema 17. L'ordenació dels ensenyaments universitaris: ensenyaments de Grau, Màster universitari i Doctorat Tema 18. Plans d'estudis i Pla d'Ordenació Acadèmica a la Universitat Rovira i Virgili Tema 19. La Normativa acadèmica i de matrícula. Nous conceptes administratius: reconeixement i transferència de crèdits. Estructura, procediments i difusió dels tràmits administratius Tema 20. L'admissió a les universitats públiques espanyoles. Regles d'accés i reserva de places. La prova d'accés als ensenyaments universitaris de Grau per als que es trobin en possessió del títol de Batxillerat o equivalent. Accés a la Universitat per criteris d'edat i d'experiència laboral o professional Tema 21. El pressupost: concepte i classes: Principis pressupostaris. Estructura pressupostària. El cicle pressupostari Tema 22. El pressupost a la Universitat Rovira i Virgili: bases d'execució. Balanç patrimonial: comptabilitat general pública Tema 23. Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de Llei esmentada. Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques Tema 24. Programa Marc d'R+D de la Unió europea. Pla Nacional de I+D+i. Pla de Recerca i Innovació de Catalunya Tema 25. Política científica de la URV. Actuacions pròpies de finançament de l'R+D+I Tema 26. La planificació estratègica a les administracions públiques. El Pla Estratègic de Qualitat de la Universitat Rovira i Virgili. Contractesprograma. Indicadors de qualitat. Tema 27. Les Administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades de carácter personal. L'Administració electrònica a Catalunya. Tema 28. Els sistemes d'acreditació del personal docent i investigador universitari. Tipus d'acreditació i efectes. Paper de l'ANECA (Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación) i de l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya). Tema 29. La gestió per processos. Conceptes bàsics. Representacions gràfiques de processos. Inventaris de processos. Disseny i avaluació de processos.

  Información proporcionada por Librería Cyberdark

  Idioma: CASTELLANO

 
 

Clasificador

Según nuestros usuarios

RIGUROSO
Riguroso

Determina lo preciso o impreciso que es este libro con respecto a lo que se cuenta en el mismo. 0 significa que es completamente impreciso y 10 que cuenta es rigurosamente verídico

Más información
DIVERTIDO
Divertido

Determina lo divertido que te ha resultado el libro: 0-aburrido 10-muy divertido

Más información
COMPLEJO
Complejo

Determinamos lo complejo que nos ha resultado la lectura del libro. Desde el nivel más bajo, que indica que es un texto secillo de comprender hasta el valor máximo que indica que es complejo de comprender

Más información
SORPRENDE
Sorprende

Indica lo sorprendente que resulta el argumento del libro, desde 0: previsible hasta 10: totalmente desconcertante y sorprendente

Más información
 
 

Etiquetas de otros usuarios

Así han etiquetado este libro más usuarios

Así han etiquetado otros usuarios este libro. Si ves acertada su elección puedes añadir la etiqueta con un simple clic a tus etiquetas

 
Publicidad
 
 

Comentarios de los lectores

 
 
 

Yo Leo

Información para lectores

Anillo de blogs

¿Tienes un blog?

Paga si te gusta

La forma de pago del futuro...

BiblioEtecarios

Ayudanos con los libros

Yo Escribo

Si eres autor, descubre más...

Ayuda

Todo lo que puedes hacer en la web
C/ Almagro, 2, 3ºIzda.
28010 Madrid (Madrid)
Tel/Fax : 91 288 73 76
E-mail : info@biblioeteca.com

BiblioEteca en Google Plus BiblioEteca en Rss

 
Copyright © 2015 BiblioEteca Technologies SL - Todos los derechos reservados